CAO-OVERLEG

MEER ZEKERHEID VOOR UITZENDKRACHT

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven, Shutterstock

Het kabinet schuift hervorming van de arbeidsmarkt door naar de volgende regering

Zekerheid van werk en inkomen. Dat willen we allemaal, maar niemand krijgt de absolute garantie. Wel kan een poging worden gewaagd hierbij in de buurt te komen. Dat laatste is precies wat Karin Heynsdijk hoopt te bereiken in het overleg over een nieuwe uitzend-cao.

Zeker bij cao-overleg is het belangrijk dat de partijen elkaar in de ogen kunnen kijken, weet onderhandelaar Karin Heynsdijk van FNV Flex & Naleving. Non-verbale communicatie speelt immers ook een rol. Bovendien is het bij 'live' overleg gemakkelijker om even te schorsen voor het raadplegen van de achterban. Dit alles is in tijden van corona niet mogelijk, en het is de vraag wanneer het wel weer kan. Dat maakt de gesprekken die Heynsdijk momenteel voert met de uitzendwerkgevers ABU en NBBU er niet gemakkelijker op. En er staat nogal wat op het spel. ‘Als gezamenlijke vakbonden stellen we voor de cao fundamenteel te veranderen’, vertelt ze. ‘Parallel aan de voorstellen die de Commissie-Borstlap en ook de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid hebben gedaan over herstructurering van de arbeidsmarkt. Zij vinden het flexwerk veel te ver doorgeschoten en pleiten voor meer zekerheid voor uitzendkrachten.’

STEUN IN DE RUG?

Heynsdijk had rond deze tijd een mooie steun in de rug kunnen krijgen als het kabinet de voorstellen van Borstlap en de WRR had omgezet in wet- en regelgeving. Maar dat bleek te veel gevraagd. Het kabinet steunt de arbeidsmarktadviezen weliswaar, zo schrijft minister Koolmees in een reactie, maar pakt uiteindelijk niet door. 'Een nieuwe toekomstbestendige arbeidsmarkt vraagt een lange adem', aldus de minister. 'Het kabinet treft daarom de komende maanden voorbereidingen zodat een nieuw kabinet de aanbevelingen verder ter hand kan nemen.' ‘Een gemiste kans’, vindt Heynsdijk. ‘Temeer omdat de FNV al jaren oproept de doorgeslagen flexibilisering aan te pakken door de vluchtroute naar goedkoop en onzeker werk af te snijden en de arbeidsmarkt eerlijker te maken. De coronacrisis was niet te voorzien, maar de gevolgen van de crisis op mensen met onzeker werk wél. Het kabinet heeft niet voorkomen dat mensen met onzekere contracten hard geraakt worden. Dat is teleurstellend. Daadkracht en snel optreden is nu dan ook hard nodig.’

DRIE CONTRACTEN

De adviezen van Borstlap en de WRR zijn terug te vinden in de cao-voorstellen die FNV Flex & Naleving heeft opgesteld samen met de andere vakbonden De Unie, CNV Vakmensen en LBV. Die komen in grote lijnen op het volgende neer. Schrap het fasesysteem en vervang dat door drie uitzendovereenkomsten: een overeenkomst met uitzendbeding gedurende maximaal 26 weken, een overeenkomst voor bepaalde tijd van maximaal drie jaar of drie contracten, en een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Oproep- en nulurencontracten worden verboden. Op basis van een uitgevoerde enquête onder bijna zeshonderd uitzendkrachten komt de FNV met eigen aanvullende cao-voorstellen zoals het opstellen van een pensioenvoorziening, het schrappen van wachtdagen bij ziekte en meer zeggenschap over werktijden en beschikbaarheid.

Karin Heynsdijk: ‘De FNV roept al jaren op de doorgeslagen flexibilisering aan te pakken’

SNELLERE DOORSTROOM

‘De werkgevers erkennen dat er iets moet gebeuren’, vertelt Heynsdijk, ‘en dat uitzendkrachten inderdaad sneller moeten kunnen doorstromen naar meer zekerheid. Maar hoe zij dat willen bereiken ligt nog ver van wat wij willen. Zij willen Fase A verkorten van 78 naar 52 weken, en Fase B van 4 naar 3 jaar. Dat betekent nog altijd in totaal minimaal 4 jaar onzekerheid, in plaats van 5,5 jaar. De werkgevers vinden dat ze hiermee een grote stap zetten, maar wij vinden dit onvoldoende.’ Hoe verder? ‘Het is een moeilijk verhaal’, erkent de FNV-bestuurder. ‘Het had geholpen als het kabinet stappen had gezet, maar dat is dus helaas niet gebeurd. Het is nu aan ons om er aan de onderhandelingstafel uit te komen. Maar de coronacrisis maakt dat er niet makkelijker op. Wanneer je harde noten wilt kraken, moet je elkaar kunnen aankijken. Vanachter de computer is dat heel lastig.’ Voor alle duidelijkheid: op 16 december is de laatste cao-overlegronde van dit jaar. Na de jaarwisseling praten de partijen dan weer verder. Wie weet kan en mag Heynsdijk de werkgeversvertegenwoordigers dan eindelijk weer wel persoonlijk spreken.

Deel deze pagina