VOORWOORD

VERTEL JE VERHAAL

FNV-bestuurder Karin Heynsdijk roept uitzendkrachten op het verhaal over hun ervaringen in het werk te delen met de bond. Ze wil de verhalen gebruiken om de buitenwacht te laten zien dat het in de uitzendwereld vooral draait om geld, en dat de mens vergeten wordt.

Hoe lang lopen we als FNV Flex nu al niet te hoop tegen de veel te ver doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt? Hoe lang proberen we als bond de werkgevers nu al niet te motiveren om meer mensen eerder een vaste aanstelling te geven? En hoe lang hameren we er bij de uitbureaus al niet op dat uitzendkrachten minimaal dezelfde, maar liever nog betere arbeidsvoorwaarden verdienen dan vaste krachten? Ze hebben immers veel minder zekerheid.

Ik wil met deze vragen geen afbreuk doen aan mijn inspanningen en die van mijn vakbond voor uitzendkrachten. Integendeel. Maar de veranderingen – lees: verbeteringen voor uitzendkrachten – gaan langzaam. Te langzaam, in mijn optiek. Al begrijp ik dat het speelveld waarop wij bewegen complex is en dat veranderingen zich daardoor lastig laten afdwingen. En het gaat om geld. Veel geld. Dat maakt het allemaal ook al niet gemakkelijker.

Wat de politiek, werkgevers en uitzendbureaus nog wel eens vergeten, is dat het hier ook om mensen gaat. Uitzendkrachten die ze liefst zo weinig mogelijk betalen, zodat ze zelf meer overhouden. En zekerheid bieden ze liever ook niet, want ook dat kost geld. Ook al bestaat het recht daar op. Voorbeeldje: iedereen heeft bij beëindiging van zijn arbeidsoverkomst recht op een transitievergoeding. Ook uitzendkrachten. Dat staat in de wet (zie het artikel hierover verderop in dit e-magazine). Waarom proberen uitzendbureaus hier dan zo krampachtig onderuit te komen?

Om de politiek, werkgevers en uitzendbureaus eraan te herinneren dat het hier óók om mensen gaat, moeten we het verhaal van de uitzendkrachten blijven vertellen. En dat moet niet ik doen, maar de uitzendkracht zelf. Dat maakt veel meer indruk. Dus hoe is het om te werken als uitzendkracht? Waar loop je zoal tegenaan? Wat doet de onzekerheid over werk en inkomen met je?

Uitzendkrachten zitten 'vast in de draaideur' (ook hierover hebben we een artikel verderop in dit e-magazine). De FNV heeft hierover een rapport gepubliceerd. Dat is een rapport met veel feiten en cijfers, maar ook met persoonlijke verhalen van uitzendkrachten. Zeer indrukwekkend.

Deze route willen we als FNV de komende tijd verder uitbouwen: ruimte geven aan persoonlijke verhalen van uitzendkrachten. Dus deel je verhaal met ons (uitzend@fnv.nl). Zodat wij de politiek, werkgevers en uitzendbureaus hiermee kunnen bestoken, maar ook het Nederlandse publiek en zelfs collega-uitzendkrachten. 'Ter leering ende vermaeck', zou men vroeger hebben gezegd, hoewel er momenteel weinig te lachen valt in de uitzendwereld. Toch zeg ik: zegt het voort!

Karin Heynsdijk Bestuurder FNV Flex & Naleving

Deel deze pagina