TRANSITIEVERGOEDING

‘UITZENDKRACHT, CLAIM JE RECHT!’

Tekst Ronald de Kreij Beeld Jan Lankveld, Rob Nelisse

‘WEES VOORAL NIET TE BESCHEIDEN OM JE TRANSITIEVERGOEDING OP TE EISEN’

FNV Flex start rond deze tijd een campagne die uitzendkrachten er op wijst dat zij bij beëindiging van hun contract vrijwel altijd recht hebben op een transitievergoeding. De bond spoort hen aan deze vergoeding op te eisen en zich niet door het uitzendbureau met een kluitje in het riet te laten sturen.

Met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op 1 januari 2020 kreeg iedere werkende vanaf dag één recht op een transitievergoeding wanneer zijn arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever werd beëindigd of niet werd verlengd. Dus ook uitzendkrachten.

‘Vóór deze wet had een werkende bij ontslag pas recht op een vergoeding na minimaal twee dienstjaren’, vertelt FNV Flex-bestuurder Karin Heynsdijk. De nieuwe regeling pakt dus veel gunstiger uit, al is de bijbehorende transitievergoeding wel lager dan wat vroeger de ontslagvergoeding was. Maar dit terzijde.’

NIET VANZELF

Hoewel de transitievergoeding dus bij wet is geregeld, krijgt de persoon die het aangaat het geld niet vanzelf op zijn rekening bijgeschreven. ‘We zien in de praktijk dat uitzendbureaus er nog wel eens onderuit proberen te komen’, aldus Heynsdijk. ‘Ze doen dan net alsof de vergoeding niet bestaat. De uitzendkracht moet er in dat geval zelf naar vragen. Bij voorkeur binnen drie maanden, want anders kan de vergoeding niet meer geclaimd worden. Althans, dan kan je in het uiterste geval niet meer terecht bij de rechter.’

Een hoop gedoe dus allemaal, zo wil de FNV-bestuurder maar zeggen. ‘En dan zijn er ook nog uitzendbureaus die hun uitzendkrachten met een kluitje in het riet proberen te sturen. Die zeggen dan bijvoorbeeld: “Je hoeft de transitievergoeding niet te claimen, want ik heb ongetwijfeld binnen zes maanden ander werk voor je en dat wordt dan gezien als een voortzetting van je arbeidsovereenkomst, waarmee een eventuele transitievergoeding daarna alleen maar hoger wordt.” Niet intrappen, is mijn advies. Want wie garandeert dat je inderdaad binnen zes maanden ander werk krijgt aangeboden? Zo niet, dan kan je ook geen transitievergoeding meer claimen, want de termijn van drie maanden waarbinnen dat moet gebeuren is dan al lang verstreken.’

‘Ook de claim dat het uitzendbureau dubbel moet betalen wanneer er binnen zes maanden wél een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt gesloten – omdat er na afloop daarvan opnieuw recht bestaat op een transitievergoeding – is niet waar. In dat geval kan de vergoeding gewoon verrekend worden.'

GEWOON AFREKENEN

‘Kortom, er kan bij beëindiging van een contract gewoon afgerekend worden’, concludeert Heynsdijk. ‘Hierover gaan we de uitzendkrachten in ons land dan ook breed informeren. Behalve voorlichting geven, willen we binnen de campagne ook ervaringen van uitzendkrachten ophalen om die te kunnen delen met anderen. Ervaringen van mensen komen veel beter over wanneer zij die zelf vertellen, dan wanneer iemand anders dat vertelt. Dus laat ons weten hoe het is om te werken als uitzendkracht. Kruip uit je schulp en laat zien wie je bent, wat je ervaart en waar je voor staat. En wees vooral niet te bevreesd of te bescheiden om je transitievergoeding te claimen. Je hebt er gewoon recht op! Om je hier een handje bij te helpen, hebben we bij de bond een standaardbrief opgesteld die je naar je uitzendbureau kunt sturen om je transitievergoeding te claimen. Deze kan je opvragen door een mail te sturen naar uitzend@fnv.nl. Vermeld er wel bij dat het gaat om de standaardbrief. Maar je kunt dit mailadres natuurlijk ook gebruiken om je verhaal met ons te delen.’

KARIN HEYNSDIJK: ‘NIET INTRAPPEN, DAT IS MIJN ADVIES’

Deel deze pagina