FLEX-BESTUURDER

‘IK WIL HET VERHAAL VAN DE UITZENDKRACHT ZELF HOREN'

Tekst Ronald de Kreij Beeld Doon van de Ven

‘VERGADEREN IS LEUK, MAAR DAADWERKELIJK DINGEN DOEN IS NOG LEUKER’

Niet nieuw binnen de FNV wel bij FNV Flex: Marije Ottervanger is als nieuwe bestuurder aangetreden. Ze brengt een schat aan ervaring mee op het gebied van platformwerk. Dat zal helpen in de strijd tegen de doorgeslagen flexarbeid. Haar belangrijkste wapen: uitzendkrachten hun eigen verhaal laten vertellen.

De eerste klus in haar nieuwe functie bij FNV Flex was het witboek 'Vast in de draaideur', waarin de bond laat zien hoe ver het flexwerk in Nederland is doorgeschoten en hoe weinig zekerheid uitzendkrachten doorgaans jaren achtereen hebben (zie ook het artikel over het witboek elders in dit e-magazine). ‘Nou ja’, zegt Marije Ottervanger, ‘het onderzoek hiervoor liep al langer, hoor, maar een van de eerste dingen die ik deed was collega’s ondersteunen, meelezen en meewerken aan het opstellen van het eindrapport.’

Hiermee heeft Marije de eerste stap gezet in de richting naar wat ze ziet als haar belangrijkste rol in haar nieuwe bestuurdersrol bij FNV Flex: ‘Het naar buiten brengen van de verhalen en ervaringen van uitzendkrachten zelf. Als je hen niet zelf hoort praten, dan wordt het al snel een technische discussie. Daar moeten we voor waken. Want de manier waarop het uitzendwerk nu ingericht is, met die draaideur, dat doet écht wat met mensen én met de mensen om hen heen. Het hele gezin merkt de gevolgen. Dat realiseert lang niet iedereen zich, zeker een aantal politici niet. Uitzendkrachten voelen zich geen onderdeel van het team. Ze voelen zich gebruikt; ze mogen werken zolang het de werkgever uitkomt. Ze kunnen elke dag van hun werk weggestuurd worden. En ze hebben jaren achtereen geen enkele zekerheid van werk en inkomen. Dát verhaal moet verteld worden. Bij voorkeur door hen zelf. Telkens weer. Tot we eindelijke bereikt hebben wat we willen: vaste banen voor structureel werk en flex alleen voor piek en ziek. Aansluitend gaan we het uitzendwerk zelf netjes regelen. Dus met een fatsoenlijk inkomen, een goede pensioenvoorziening en dat soort dingen meer.’

Marije Ottervanger: ‘Ik wil dingen niet vóór maar mét mensen doen.’

GEEN NIEUW GEZICHT

Marije is geen nieuw gezicht binnen de FNV. Ze begon in 2009 als bestuurder bij FNV Metaal in de regio Rotterdam. In 2015 maakte ze de overstap naar het team Handhaving en Naleving om zich te focussen op terugdringing van de flexibele schil in de metaalsector. In 2019 verlegde ze haar blikveld naar het onderwerp platformarbeid, waarbij ze als projectleider de campagne op poten zette tegen onder meer maaltijdbezorgers en partijen als Uber en Temper. ‘In de jaren daarna hebben we flinke stappen gezet en inmiddels mooie resultaten geboekt’, blikt ze terug.

Begin dit jaar vond ze het tijd voor weer iets nieuws binnen de bond. Uiteindelijk viel haar oog op de vacante positie van bestuurder in het team van FNV Flex. ‘Een leuk team en met nét iets ander werk dan wat ik tot dan toe had gedaan. Namelijk meer aan de cao-tafel, meer verenigingswerk met kadergroepen én rondom één cao-gebied, namelijk de uitzend-cao. Mijn ervaring met platformwerk zal me in deze functie zeker helpen.’

DAADWERKELIJK DINGEN DOEN

Ze vindt het leuk om met mensen te werken, zegt ze. Met kaderleden, al vindt ze de term kadergroep wat belegen. ‘We hebben één kadergroep uitzenden en die koester ik natuurlijk. Maar, en dit zal niemand verbazen, het verloop is groot. Dat brengt de aard van het werk met zich mee. Daarom gaan we wat mij betreft straks meer toe naar een netwerk van betrokken leden die onder de vlag van de bond hun nek durven uitsteken. Vergaderen is leuk, maar daadwerkelijk dingen doen is nog leuker. Dingen bereiken waar je trots op bent. Omdat je hebt durven opstaan en voor jezelf bent opgekomen. Niet om daar alleen zelf beter van te worden, maar ook voor anderen. En dat heb jij dan voor elkaar gebokst.’

Marije pleit voor ‘een vakbond van de mensen zelf'. ‘We zijn een bond van werkenden, wat in deze sector dus uitzendkrachten zijn. Mijn rol hierbij is vooral faciliterend en ondersteunend. En soms, liefst heel soms als het niet anders kan, ben ik hun spreekbuis.’

ZWAKTEBOD

Haar visie op haar eigen vakbondswerk laat zich het beste samenvatten in het volgende citaat: ‘Ik wil als vakbondsbestuurder dingen niet vóór maar mét mensen doen. Ik ervaar het als een zwaktebod wanneer de media mij moeten citeren in plaats van een van onze leden. Zij zijn degenen die aan het woord moeten komen. Dat heeft veel meer impact dan wanneer ik het verhaal vertel. Het gaat immers om hún leven.’

'UITZENDKRACHTEN VOELEN ZICH GEBRUIKT; ZE KUNNEN ELKE DAG VAN HUN WERK WEGGESTUURD WORDEN'

VERZAMELDE VERHALEN

Benieuwd naar de verhalen die Marije verzamelt van bevlogen leden? Regelmatig publiceert ze op de Facebook-pagina van FNV Flex filmpjes waarin uitzendkrachten vertellen over hun doorgaans niet te benijden arbeidssituatie. Zoals:

Tjalling Anna Ali Richard

Of kijk op www.fnv.nl/eerlijk-werk. Je kunt FNV Flex ook volgen op Twitter: @FNVflex.

Deel deze pagina