WITBOEK TEMPER

FNV: TEMPER IS EEN UITZENDBUREAU

Tekst Ronald de Kreij Beeld Shutterstock

TEMPER BEMIDDELT IN ONZELFSTANDIG HORECA-, LOGISTIEK- EN SCHOONMAAKPERSONEEL

Vakbond FNV is er uit: Temper is een uitzendbureau. Maar het arbeidsbemiddelingsplatform houdt zich niet aan de regels voor een eerlijke arbeidsmarkt en ontduikt jaarlijks zo’n 18 miljoen euro aan premies en belastingen.

FNV Flex en Handhaving heeft onderzoek naar Temper gedaan en de bevindingen vastgelegd in een witboek. De titel daarvan laat aan duidelijkheid niets te wensen over: “Temper is een uitzendbureau”. Temper bemiddelt in onzelfstandig horeca-, logistiek- en schoonmaakpersoneel, maar doet het voorkomen dat dit zelfstandigen zijn, constateert het witboek. De “Temperaars”, zoals ze worden genoemd, werken onder leiding en volgen net als uitzendkrachten instructies op over bijvoorbeeld werkwijze of pauze. Vaak werken ze zij-aan-zij met vaste werknemers en uitzendkrachten en Temper betaalt, net als een uitzendbureau, de gewerkte uren uit. Dat maakt zelfstandig ondernemen per definitie onmogelijk, zo betoogt de vakbond.

RECHTSZAKEN

Waar de bond spreekt over “Temperaars als uitzendkrachten” heeft Temper zelf het liever over “freeflexers als zelfstandigen”. De FNV betitelt dit laatste echter als een schijnconstructie die vaker voorkomt in de platformeconomie. De bond heeft hierover al diverse rechtszaken gevoerd, én gewonnen. Zoals tegen maaltijdbezorger Deliveroo, die van de een op de andere dag besloot dat zijn werknemers in vaste dienst alleen nog verder mochten als zzp’ers. De rechter gaf de bond echter gelijk en oordeelde dat de maaltijdbezorgers net als alle andere fietskoeriers een arbeidsovereenkomst kunnen claimen waarin zij worden betaald conform de cao Beroepsgoederenvervoer. Een andere bemoedigende rechterlijke uitspraak dateert van 25 juni jongstleden. In een tussenvonnis in hoger beroep tegen Helpling oordeelde de rechter dat de FNV zijn zaak tegen dit schoonmaakbedrijf mag uitbreiden. De FNV vindt namelijk dat de bemoeienis van Helpling met de afspraken tussen particuliere opdrachtgevers en schoonmakers veel te ver gaat en dat dus Helpling gewoon werkgever is. Net als veel andere platformbedrijven gebruikt Helpling trucs om onder het werkgeverschap uit te komen, vindt de bond. In een eerder vonnis in 2019 stelde de rechter dat Helpling geen vergoeding aan de schoonmakers mocht vragen. Helpling paste daarop zijn algemene voorwaarden aan en daardoor betaalt de klant nu commissie aan Helpling. De schoonmakers zijn echter niet meer gaan verdienen. Inmiddels heeft de FNV ook van Temper geëist dat het platform Temperaars gewoon in dienst neemt en hen een correcte nabetaling van hun salaris doet. Doet het platform dit niet, dan overweegt de bond een stap naar de rechter.

ERVARINGEN

In het witboek komt een Temperaar aan het woord die vertelt over zijn ervaringen. Hij werkte tot augustus 2019 bijna fulltime voor het platform in de horeca. Zijn voornaamste reden om bij Temper te werken was dat hij zo meer verdiende dan wanneer hij hetzelfde werk deed via een uitzendbureau. Dat hij dan niet automatisch verzekerd was bij ziekte of als hij bijvoorbeeld schade veroorzaakte, vond hij in eerste instantie niet zo’n probleem. ‘Ik had daar wel over nagedacht, maar het ging altijd wel goed. Totdat ik me een keer ziek meldde omdat ik ’s ochtends wakker werd en me echt niet goed voelde en niet kon werken. De shift startte om tien uur in de ochtend en als je dan om acht uur in de ochtend vervanging moet regelen lukt dat gewoon niet.’ Zijn account bij Temper werd daarna direct geblokkeerd en die blokkade ging er pas vanaf als hij de boete van honderd euro had betaald. ‘Er was geen overleg mogelijk. Ik was niet komen opdagen en dus kreeg ik zonder pardon een boete. Ze zeiden nog wel dat ze het vervelend voor me vonden maar ik moest toch gewoon betalen. Ik ben toen wel gaan nadenken. Werken bij Temper is dus niet altijd even fijn. Dat merk je pas als je een keer een dag ziek wordt of zoals nu met corona. Dan heb je helemaal niets.

‘JE MERKT PAS DAT WERKEN BIJ TEMPER NIET ALTIJD EVEN FIJN IS ALS JE EEN DAG ZIEK WORDT’

DRAMATISCH

Hoewel Temper beweert dat zijn freeflexers meer verdienen dan degenen die vallen onder de uitzend-cao, blijft van die claim in het witboek weinig over. De FNV berekent dat zij na aftrek van vakantiegeld, pensioenopbouw en meer, per saldo minder overhouden dan uitzendkrachten. Daarmee zijn de Temperaars dubbel slecht af: ze verdienen niet alleen minder; ze hebben ook nog eens minder zekerheid dan uitzendkrachten. Tijdens de coronacrisis bleek dit overduidelijk. Veel Temperaars kwamen niet in aanmerking voor de noodmaatregelen van het kabinet. Dat was dramatisch voor hen: ze kwamen aan de grond te zitten en hun schulden liepen op. “Nu met het opstarten van de wereld kunnen we ons afvragen of dit de weg is die we moeten gaan”, oppert het witboek. “Of zijn er andere alternatieven? Zodat risico’s eerlijker verdeeld worden.” Het antwoord op deze vragen ligt vooral bij de landelijke politiek én bij de rechter. Lees meer over de strijd van de FNV tegen de schijnconstructies in de platformeconomie op www.fnv.nl/flex.

Deel deze pagina