VOORWOORD

MUSEUMSTUK

De afgelopen vakantieperiode bezocht ik de tentoonstelling 'Nooit meer werken; werk toen, nu en straks' in het Zeeuws Museum in Middelburg. Een korte omschrijving van de tentoonstelling door het museum zelf: 'Aan de hand van acht kunstwerken wordt de betekenis van werk onderzocht. Ze laten verschillende strategieën zien om met de verandering van werk om te gaan: het ene roept op tot verzet, het andere probeert het systeem te hacken of bereidt ons voor op een leven na het werk. Weer een ander laat zien hoe we de herinnering aan werk levend houden in rituelen.'

Ik was verrast dat een museum aandacht besteedt aan het onderwerp arbeid, maar vooral ook doordat het Zeeuws Museum het hierbij aandurft de hand diep in eigen boezem te steken: 'Het Zeeuws Museum werkt met een vast team van beveiligers. Om de pieken in de drukte op te vangen huren we daarnaast regelmatig externe beveiligers in via een beveiligingsbedrijf. De meeste middelgrote en grote musea werken met een zogenaamde flexibele schil. (…) Een van de kunstwerken kaart de slechte werkomstandigheden aan die steeds meer werknemers en schijnzelfstandigen in verschillende sectoren treft. Ook in de Nederlandse musea valt nog wat te verbeteren.'

RELIKWIE

Verderop in de tentoonstelling las ik deze tekst: 'Er is veel aan het veranderen. Het aantal onzekere arbeidscontracten groeit. (…) Onder het mom van meer flexibiliteit zien grote bedrijven kans om arbeidscontracten verder uit te kleden en rechten van werknemers te versoberen.' Dat hadden mijn eigen woorden kunnen zijn! Wat een erkenning om in een museum je eigen overtuiging terug te zien, tentoongesteld voor een breed publiek. Als vakbond staan we voor terugdringing van flexwerk voor alleen piek en ziek, uitgevoerd door uitzendkrachten die vallen onder de uitzend-cao. Dit streven vind je terug in zo’n beetje alles wat we als FNV Flex en Naleving doen. Zie alleen al de artikelen over Uber, Temper, Thuisbezorgd, de uitzend-cao en de gevolgen van de coronacrisis voor flexkrachten verderop in dit magazine. Wat mij betreft mogen flexcontracten zoals de nulurencontracten vandaag nog als museumstuk worden bijgezet. Als een relikwie uit een recent verleden dat we om herhaling te voorkomen niet mogen vergeten.

Karin Heijnsdijk, bestuurder FNV Flex en Naleving