VOORWOORD

UITZENDWERK MOET DUURDER

FNV-bestuurder Karin Heynsdijk zit momenteel middenin het overleg over een nieuwe uitzend-cao. ‘We moeten ernaartoe dat uitzendbureaus hun medewerkers naar vaste banen begeleiden in plaats van richting de WW.’

Verderop in dit e-magazine vind je artikelen over onder meer onze inzet bij het huidige cao-overleg én over de scheefgroei in Nederland waar uitzendkrachten onevenredig zwaar door worden getroffen. Beide onderwerpen raken elkaar. Uitzendkrachten verdienen vaak niet of nauwelijks meer dan het minimumloon, en dan missen ze ook nog eens de zekerheid van een vaste baan met de daarbij behorende extra financiële voordelen. Voor hen geen doorgroei, maar scheefgroei.

In het cao-overleg draait het niet alleen om loon – uitzendkrachten krijgen als het goed is hetzelfde loon als de vaste krachten: loon inlener – maar om gelijkwaardige arbeidsvoorwaardenpakketten. Pas dan lossen we de verschillen op. Al wil ik niet zeggen dat hiermee dan ook de scheefgroei is opgelost, want ook werknemers met een vast dienstverband bungelen in de laagste loonschalen met weinig doorgroei en hebben vaak moeite om rond te komen. Ook schandalig, maar dit terzijde.

Wat pas écht een oplossing zou zijn, is goede afspraken maken over het daadwerkelijk duurder maken van uitzendwerk. Door een cao-loon-plus te betalen bijvoorbeeld.

Alleen dan kunnen we serieus werken aan een betere rechtspositie van uitzendkrachten. Dit zal werkgevers immers aanzetten om te gaan rekenen: wordt het dan toch niet voordeliger om voor structureel werk vaste krachten in te zetten? Ja, zal ik dan antwoorden, want uitzendwerk is voor piek en ziek en ander tijdelijk werk, is daarmee minder zeker voor de werknemer die het aangaat en verdient het daarom beter betaald te worden.

Misschien moeten we maar weer eens werk gaan maken van de allocatiefunctie waar de uitzendbureaus zo om geroemd willen worden. Nou, ze doen er opvallend weinig mee, moet ik constateren. In plaats van mensen aan het werk houden en liever nog te laten doorstromen naar een vaste baan, sturen ze hun uitzendkrachten na een bepaalde periode de WW in omdat ze hen anders een vaste aanstelling moeten aanbieden. Na enkele maanden mogen deze krachten terugkomen om weer helemaal onderaan de ladder opnieuw te beginnen.

Ondertussen is het wachten op wat het kabinet gaat doen met de adviezen van de SER om deze doorgeschoten flex in ons land aan te pakken. Dat zal medio deze zomer bekend worden. De uitkomsten daarvan zijn van grote invloed op de cao-afspraken die wij met de uitzendkoepels ABU en NBBU gaan maken. Zij willen graag een akkoord voor 1 juli aanstaande, want dan kunnen ze de uitkomsten meenemen in hun afspraken met inleners. Maar ik vraag me af of we dit gaan redden. Wij willen namelijk als het even kan de plannen van het kabinet meenemen in de afspraken die we gaan maken met de uitzendwerkgevers.

Karin Heynsdijk bestuurder FNV Flex & Naleving

Deel deze pagina