FLEX EN CORONA - 5

VRAGEN, VRAGEN, EN NOG MEER VRAGEN

Tekst Ronald de Kreij Beeld Shutterstock

'BIJ DE BESTUURDERS VAN DE BOND KWAMEN TALLOZE VRAGEN BINNEN PER MAIL, PER APP, OF PER DIRECT TELEFOONGESPREK'

De coronacrisis heeft de werkzekerheid van flex- en uitzendkrachten verder onder druk gezet. Zij kampen hierdoor met talloze vragen. De FNV trekt alle registers open om iedereen zo goed mogelijk van antwoorden te voorzien.

De coronacrisis heeft diep ingegrepen in het leven van vrijwel alle Nederlanders. Oók wat betreft hun werk, en dus óók wat betreft het werk van flex- en uitzendkrachten. Dat heeft geleid tot de nodige vragen. De medewerkers van het FNV Contactcenter krijgen sinds het begin van de pandemie dagelijks veel meer telefoontjes binnen dan normaal. Soms zelfs twee keer zoveel. In de eerste drie weken alleen al gaven ze ruim twintigduizend FNV-leden een inhoudelijk advies. Ook bij de bestuurders van de bond kwamen talloze vragen binnen. Per mail, per app, of per direct telefoongesprek. Oók bij de bestuurders van FNV Naleving & Flex. Vragen over loon en loondoorbetaling, over vakantiedagen, vakantiegeld, verlenging of niet van tijdelijke contracten, herplaatsing, ander werk passend of niet, recht op WW of bijstand of niet… de vragen waren schier eindeloos en kwamen in alle mogelijke varianten binnen.

WEBINAR SCHIPHOL

De FNV heeft een website ingericht met alle mogelijke vragen en antwoorden over werk en corona. Ook sectorspecifiek, bijvoorbeeld voor werknemers in supermarkten of in de bouw. En uiteraard ook voor tijdelijke, oproep- en uitzendkrachten. Hiernaast beantwoordde FNV Naleving & Flex de afgelopen tijd ook collectief vragen. Onder meer in de vorm van een webinar voor de flexkrachten die op Schiphol voor KLM passagiers en vracht afhandelen. Zij verkeerden in grote onzekerheid over hun werk omdat KLM met ontslagen dreigde. Op aandringen van de FNV besloot uitzendketen Randstad gelukkig al snel om overheidsondersteuning aan te vragen om de flexkrachten hoe dan ook in dienst te kunnen houden. Dit laatste leidde echter tot nieuwe vragen. Hoe werd het loon berekend dat werd doorbetaald? Hoe zat het met de toeslagen? Wat zijn de wederzijdse rechten en plichten? In het webinar konden de ruim 95 deelnemers al hun vragen kwijt. Overigens niet via de microfoon, die moesten zij uitzetten, maar via de chat. Zij kregen zo direct antwoord.

OOK VRAGEN?

Heb jij ook vragen over jouw werk en inkomen in deze tijd? Kijk dan op de website www.fnv.nl/corona. Daar vind je alles wat je moet weten over werk en corona. Heb je specifieke vragen over flex- of uitzendwerk? Surf dan naar de vraag en antwoord-pagina van FNV Flex.

Flexkrachten op Schiphol verkeerden in grote onzekerheid over hun werk omdat KLM met ontslagen dreigde

BEL CONTACTCENTER FNV, OOK ALS NIET-LID

FNV-leden kunnen met al hun vragen over werk, inkomen, juridische kwesties en meer aankloppen bij hun vakbond. Die zal hen zo goed mogelijk helpen met raad, advies en bijstand. ‘Dus als je ergens mee zit, bel ons dan gewoon even’, zegt Emil Jacobs die bij Contactcenter FNV vragen van leden beantwoordt. ‘Wat veel mensen echter niet weten’, vervolgt hij, ‘is dat ook niet-leden eenmalig om juridisch advies kunnen vragen. Ik zou daarom zeggen: maak gebruik van die mogelijkheid! Wie behoefte heeft aan meer hulp, kan vervolgens altijd lid worden.’

Deel deze pagina