VOORWOORD

HET BELANG VAN GOEDE CAO-AFSPRAKEN

FNV-bestuurder Marije Ottervanger legt het belang uit van een goede uitzend-cao. Het draait om veel meer dan alleen inkomensafspraken, benadrukt ze.

We staan aan de vooravond van een traject voor een nieuwe uitzend-cao. Op het moment dat jullie dit lezen hebben wij inmiddels de wensen van onze leden opgehaald en verwerkt in een voorstellenbrief. Deze overhandigen we rond deze tijd aan de werkgevers. De nieuwe cao moet gaan gelden vanaf 1 januari 2023, maar de afspraken daarin willen we al voor 1 juli dit jaar gemaakt hebben. De uitzendbureaus zeggen namelijk een half jaar nodig te hebben om nieuwe afspraken “ingeregeld” te krijgen.

Het afgelopen cao-traject was lastig, en ook deze nieuwe ronde lijkt weer spannend te gaan worden. Er staat dan ook veel op het spel. We willen bereiken dat uitzendkrachten minimaal dezelfde waardering krijgen als vaste krachten. Hiermee bedoelen we dat “goedkoper” voor werkgevers niet langer een prikkel is om uitzendkrachten in te huren.

Samen met mijn collega Karin Heijnsdijk ben ik onderhandelaar bij het cao-overleg. Karin is het eerste aanspreekpunt van de FNV en ik houd me vooral bezig met de ondersteuning. Dus het aangesloten houden van de leden, betrokken houden van activisten, het organiseren van activiteiten en acties en het aansluiten van collega’s die in hun bedrijven ook uitzendkrachten tegenkomen. Op deze manier proberen we zo goed mogelijke afspraken te maken. Want een goede cao is belangrijk. En dan heb ik niet alleen over de inkomensafspraken.

Neem het pensioen van uitzendkrachten. Iedereen begrijpt het belang van goede afspraken hierover in de cao. Hetzelfde geldt voor de afspraken rond het sociaal fonds. Zonder sociaal fonds geen opleidingsfonds voor uitzendkrachten. DOORZAAM ondersteunt jaarlijks duizenden uitzendkrachten bij het volgen van een opleidingen. Maar ook, en hier wil ik naar toe, zonder sociaal fonds geen SNCU.

Deze Stichting Naleving Cao Uitzendkrachten ziet er op toe dat alle uitzendwerkgevers hun uitzendkrachten betalen wat zij verdienen. Dus wat de werkgevers en de bonden in de cao hebben afgesproken. Heb je als uitzendkracht het idee dat er iets niet klopt? Bel of mail de stichting! Die kan onderzoek doen. Bij misstanden legt de stichting navorderingen op en zelfs boetes. De SNCU werkt met onafhankelijke inspecteurs en opereert uiterst succesvol. De stichting slaagt er steeds beter in malafide uitzendbureaus aan te pakken en zo de sector schoon te houden.

De SNCU heeft ook een voorlichtende rol. Op de site is veel informatie te vinden over ingewikkelde afspraken in de cao. Daarnaast weten steeds meer arbeidsmigranten de SNCU te vinden en andersom. De website is er daarom ook in Engelse, Spaanse, Poolse en Roemeense versies.

Mooi toch, zo’n SNCU als uitvloeisel van een cao-afspraak tussen de werkgevers en bonden. Het bestuur van de stichting bestaat dan ook uit vertegenwoordigers van beide partijen. O ja, behalve cao-onderhandelaar ben ik namens FNV Flex & Naleving ook bestuurslid bij deze stichting.

Marije Ottervanger bestuurder FNV Flex & Naleving

Deel deze pagina