VOORWOORD

DE UITZENDDRIEHOEK

FNV-bestuurder Karin Heynsdijk onderwerpt 'de uitzenddriehoek' aan een nadere beschouwing.

Talloze scholen, stichtingen, stadswijken, vergadercentra, volkstuincomplexen, zelfs huisartspraktijken dragen de naam De Driehoek. Maar dé Driehoek kennen we toch vooral in overheidsverband als het overleg tussen burgemeester, justitie en politie. Of landelijk als een overleg tussen de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie en de hoofdofficier van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie. Inzet van deze driehoeksoverleggen is altijd het handhaven van de binnenlandse orde en veiligheid, in het belang van de burger. Zo ken ik nog een driehoek waarbinnen drie partijen van elkaar afhankelijk zijn: de 'uitzenddriehoek' bestaande uit uitzendbureaus, vakbonden en de landelijke politiek. Ook deze drie partijen hebben elkaar keihard nodig om te komen tot een eerlijke en rechtvaardige arbeidsmarkt voor uitzendkrachten.

Om maar met de deur in huis te vallen: uitzendbureaus blijken nog altijd bereid schimmige constructies op te tuigen om aan de vraag van opdrachtgevers naar steeds goedkopere arbeid te voldoen. Waardoor uitzendkrachten op het minimumloon uitkomen en soms zelfs daaronder. Zie ter illustratie de ontluisterende verhalen verderop in dit e-magazine over onder meer constructies met onderaanneming bij PostNL, met schijn-zzp’ers bij Uber en met vermomde payrollconstructies bij Tentoo. Om nog maar te zwijgen over de zogenoemde 'freeflexers' bij Temper.

De derde poot onder de uitzenddriehoek, de landelijke overheid, staat erbij en kijkt ernaar. Terwijl juist deze partij verantwoordelijk is voor de eerder genoemde broodnodige rechtvaardigheid voor de betrokken werknemers. Maar de politiek laat het lopen door niet in te grijpen bij schijnconstructies en uitbuiting. Er zijn betere wetten nodig om werknemers te beschermen. Voor de vakbonden is het dweilen met de kraan open. Is een schijnconstructie ontmanteld dan wordt er weer iets nieuws verzonnen om in goedkope arbeid te voorzien. En altijd zijn het de werknemers die hiervoor de prijs betalen. Het goede nieuws is gelukkig dat steeds meer werknemers zich organiseren om samen met de FNV te strijden, dat laten de verhalen verderop ook zien.

PAK DIT OP!

Op 17 maart vinden landelijke verkiezingen plaats. Voor wie nog twijfelde: daar valt wel degelijk iets te kiezen. Je zou bijvoorbeeld kunnen stemmen op een partij die bereid is eindelijk duidelijkheid te scheppen over wanneer iemand wel of niet zzp’er is. Of een partij die belooft schijnconstructies nu ook écht aan te pakken. Een partij die flexibiliteit van werknemers juist wil belonen, waardoor er door uitzendorganisaties en opdrachtgevers een meer afgewogen keuze gemaakt wordt om voor flex of vast te kiezen. Omdat dit tot op heden almaar niet gebeurt, spant FNV Flex & Naleving de ene na de andere rechtszaak aan om de slachtoffers toch te laten krijgen waar ze recht op hebben. Dat zijn langdurige, maar gelukkig vaak ook succesvolle trajecten (zie wederom de artikelen verderop in dit e-magazine). Maar hebben we eenmaal een brand hier geblust, dan ontvlamt een stukje verderop weer een nieuwe haard. Daarom zeg ik tegen onze politici: Jullie zijn nu écht aan zet. Pak dit op! Schijnconstructies en schijn-zzp’ers zijn niet bedacht door de werknemers die het aangaat. Ze komen uit de koker van uitzendorganisaties en hun opdrachtgevers. Als de politiek het nu laat afweten, dan komen we nooit tot een eerlijke en rechtvaardige arbeidsmarkt voor iedereen.

Karin Heynsdijk bestuurder FNV Flex & Naleving

Deel deze pagina