PAKKETSORTEERDERS

EINDE CONFLICT MET POSTNL IN ZICHT

Tekst Ronald de Kreij Beeld Jan Lankveld, Shutterstock

DE RECHTER VINDT POSTNL SCHULDIG AAN UITLOKKING VAN SCHIJN-CONSTRUCTIE

Na vijf jaar touwtrekken, diverse rechtszaken en schikkingen lijkt er nu eindelijk een einde te komen aan de strijd tussen de FNV en PostNL over gelijke beloning voor alle pakketsorteerders. Daarmee komt er voor de bond ruimte vrij om de blik te verschuiven naar een nieuw aandachtspunt: de betaling van de pakketbezorgers.

Eind goed, al goed? Zover zijn we nog niet helemaal, maar feit is wel dat de pakketsorteerders bij PostNL nu zo’n beetje allemaal betaald worden conform de PostNL-cao. Oók de sorteerders die via een uitzendbureau op een pakketdepot werken. Zij worden betaald op basis van de uitzend-cao, en daarin staat dat uitzendbureaus voor gelijk werk hetzelfde loon als in de cao van de inlener moeten betalen. En ook niet onbelangrijk, zij hebben daarmee ook recht op de loonsverhogingen die in de cao van PostNL worden afgesproken. ‘De strijd spitste zich in eerste instantie toe op de uitzendbureaus die mensen tewerkstelden bij PostNL’, vertelt FNV-bestuurder Masja Zwart. ‘Zij noemden zich opeens onderaannemer, om zo op loonkosten te kunnen besparen. Aannemers vallen namelijk niet onder de cao voor uitzendkrachten en ook niet onder de cao van PostNL. Door deze zogenaamde contracting-constructie kregen de pakketsorteerders nauwelijks meer dan het wettelijk minimumloon uitbetaald.’

POSTNL SCHULDIG

De 'onderaannemers' waar Zwart over spreekt zijn verschillende uitzendbureaus. Randstad was en is nog steeds een van de grootste partijen waarmee PostNL werkt. Maar ook In Person en Young Capital zijn betrokken. ‘In Midden-Groningen deed PostNL zelfs zaken met het gemeentelijk reïntegratiebedrijf BWRI, dat zich ook opeens een onderaannemer noemde’, zegt Zwart. ‘BWRI zette bijstandsgerechtigden in voor veel te weinig loon. Na acties van de werknemers die wij als FNV hebben ondersteund, stopte de gemeente met de constructie en zorgde voor nabetaling. Maar PostNL bleef haar eigen rol en verantwoordelijkheid ontkennen.’ Over dit laatste dacht de FNV anders. Eind december oordeelde de rechtbank in een door de bond aangespannen rechtszaak dat PostNL als opdrachtgever schuldig is aan uitlokking van de gewraakte schijnconstructie en dat zij ook aansprakelijk is voor de onderbetaling van de pakketsorteerders die via die constructie voor haar werkten. Zwart: ‘We wilden een principiële uitspraak en hebben nu gelijk gekregen.’

NABETALINGEN

Als gevolg van alle acties van de FNV, inclusief rechtszaken en dreigende rechtszaken, zijn voor zover de bond kan nagaan uiteindelijk alle uitzendbureaus gestopt met hun schijnconstructie bij PostNL. Maar daarmee was de bond er nog niet. De betrokken pakketsorteerders zijn lange tijd onderbetaald, en verdienen dus een nabetaling. Ook daarover moest worden overlegd, actie voor gevoerd en gedreigd met rechtszaken. Een voor een boden de uitzendbureaus uiteindelijk een schikking aan. Recent ging als laatste partij Young Capital overstag met de belofte deze groep werknemers een forse nabetaling te doen.

Masja Zwart: ‘De uitzendbureaus bonden uiteindelijk in, maar PostNL bleef haar eigen rol en verantwoordelijkheid ontkennen’

UITZENDKRACHTEN POSTNL WILLEN OOK 'CORONABONUS'

De duizenden uitzendkrachten bij PostNL willen net als de vaste krachten een coronabonus van 250 euro ontvangen. Zij vinden dat ze de afgelopen maanden net zo hard hebben gewerkt als het vaste personeel, maar in de toekenning van de bonus slaat de directie hen over. ‘Dat is dus hoe PostNL met uitzendkrachten omgaat, waarvan sommigen al meer dan tien jaar voor het bedrijf werken’, aldus FNV-bestuurder Mariska Exalto. Met steun van de bond hebben de medewerkers actie gevoerd onder de noemer 'Wij zijn ook PostNL'. Dat leidde tot een gesprek waarin de directie aangaf te zullen kijken naar een ‘mooi gebaar’, vertelt Exalto. ‘Maar of dat genoeg is? Voor ons betekent dat in ieder geval gelijke beloning voor iedereen, zeker voor de uitzendkrachten die al jaren voor PostNL werken.’ Recent kondigde PostNL aan vanwege de fors gestegen omzetten de winstuitkering van 2 naar 3 procent te verhogen. ‘Dat is mooi, maar dus niet voor uitzendkrachten. Voor hen is alleen het uurloon hetzelfde als voor de mensen in vaste dienst. Ze hebben een slechter pensioen, geen werkzekerheid en delen niet mee in de voordelen die vaste medewerkers van PostNL hebben. De vakbond vindt dat voor het structurele werk in de pakketsorteercentra mensen vast in dienst genomen moeten worden. Op die manier krijgen mensen wél dezelfde beloning en waardering en toekomstperspectief. ‘Tot die tijd moeten juist ook de uitzendkrachten, die het zware werk doen waar PostNL winst mee maakt, gelijk beloond worden’, aldus Exalto. Afgelopen feestdagen werden meer kerstkaarten verstuurd dan in voorgaande jaren. Ook het aantal pakketjes dat gesorteerd en bezorgd moest worden, was flink hoger. In de sorteercentra was het daardoor flink drukker. Het werk wordt daar vooral gedaan door duizenden uitzendkrachten, vaak ’s nachts.

MEER WENSEN

Eind goed, al goed, zo lijkt het. Maar de FNV heeft nog steeds wensen. ‘De belangrijkste is misschien wel dat we vinden dat de overheid paal en perk moet stellen aan schijnconstructies zoals deze bij PostNL’, aldus Zwart. ‘Bij uitzenden zijn de spelregels helder. Maar als een bedrijf mensen bij een derde tewerkstelt en zichzelf onderaannemer noemt, dan ontstaat er opeens onduidelijkheid over welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn. Kwaadwillende bedrijven maken misbruik van de gebrekkige regelgeving in Nederland. Daarom roepen wij de politiek op om snel met anti-misbruikwetgeving te komen en die ook te handhaven. Veel schijnconstructies zijn aantoonbaar fout, maar de overheid treedt zelden op. Dat kan en moet dus beter.’ ‘Maar er is meer’, vervolgt Zwart. ‘Op de pakketdepots is 90 procent van de werknemers flex. Een soortgelijk percentage geldt voor de pakketbezorgers. En dat zijn volgens PostNL ook allemaal onderaannemers. Misschien moeten we nu maar eens kritisch gaan kijken of ook daar alles wel in de haak is en er geen sprake is van uitbuiting.’

Deel deze pagina