FREEFLEXERS

INSPECTIE: TEMPER IS UITZENDBUREAU

Tekst Ronald de Kreij Beeld Jan Lankveld, Rob Nelisse

Erik Pentenga roept alle 'freeflexers' van Temper op zich te melden bij de FNV

Wat de FNV al langer beweert, heeft de Inspectie SZW nu bevestigd: platformbedrijf Temper is een werkgever en de ingeschakelde zogenoemde 'freeflexers' zijn feitelijk uitzendkrachten. ‘We zien dit als een belangrijke steun in de rug in onze rechtszaak tegen Temper’, zegt Erik Pentenga van FNV Flex & Naleving.

Begin dit jaar berichtte het zakelijk platform voor ondernemers achter snelgroeiende startups MT/Sprout dat het een toen nog vertrouwelijk conceptrapport van de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) in handen had waarin staat dat bemiddelingsplatform Temper feitelijk een uitzendbureau is. 'De inspecteur wijdt in het rapport een hele passage aan schijnzelfstandigheid bij Temper dat de formele werkgever zou zijn', aldus MT/Sprout, 'Temper heeft zich daarbij volgens de inspecteur niet gehouden aan delen van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), een wet die regels bevat voor het inhuren en bemiddelen van personeel, zoals uitzendkrachten. Temper is voor dit onderzoek in oktober 2020 verhoord door de inspecteur.' Inmiddels heeft de Inspectie SZW het definitieve rapport opgesteld. Dat blijkt geheel in lijn met het conceptrapport waarover MT/Sprout berichtte. Voor het onderzoek heeft de Inspectie zeven arbeidskrachten gesproken die via Temper als freeflexers op de horeca-afdeling van theaters aan de slag gingen. 'De opdrachtgevers, dus de theaters, gaven de ‘zelfstandigen’ weinig vrijheid', aldus MT/Sprout. 'De theaters bepaalden voor de Temper-zelfstandigen onder meer de exacte werkzaamheden, het uurtarief, de werkdagen en -tijden, en zij stelden kledingvoorschriften op en keurden uren goed. De Inspectie SZW spreekt van een ‘driehoeksverhouding’ tussen Temper, freeflexer en opdrachtgever. Er is geen sprake van een overeenkomst van opdracht, maar van een uitzendovereenkomst, concludeert de Inspectie dan ook.'

TWEE MAAL TEVREDEN

FNV-bestuurder Erik Pentenga reageert tevreden op het rapport. ‘Hiermee hebben wij een gewonnen zaak bij de rechtbank in Amsterdam. Samen met het CNV hebben wij Temper eind vorig jaar gedaagd, omdat wij al langer vinden dat Temper een uitzendbureau is, maar zich niet houdt aan de bijbehorende regelgeving. Ik weet trouwens niet wie het rapport gelekt kan hebben, behalve mogelijk Temper als betrokken partij zelf. Normaliter komen dit soort concepten namelijk niet voortijdig naar buiten.’ In de publicatie van MT/Sprout reageert Temper oprichter Niels Arntz overigens identiek als Pentenga. Ook hij zegt tevreden te zijn met het rapport. 'Want het feit dat het ministerie van Sociale Zaken na drie jaar onderzoek van de 26.992 bijverdieners die in diezelfde periode via ons platform aan de slag zijn gegaan slechts enkele gevallen van mogelijke schijnzelfstandigheid heeft gevonden, is het beste bewijs dat er bij Temper geen sprake is van structurele schijnconstructies.' Pentenga op zijn beurt noemt Arntz ‘niet van deze wereld' als hij zegt dat de Inspectie SZW slechts over enkele gevallen oordeelt. ‘Hij wekt de indruk dat de conclusies alleen gelden voor deze zeven uitzendkrachten, en niet voor de rest. Maar feit is dat zeven keer is gekeken of iemand door rood is gereden, en dat dit zeven keer daadwerkelijk is vastgesteld. Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat dit voor al die andere uitzendkrachten niet zou gelden. De uitzendkrachten van Temper die wij hebben gesproken schetsen allen hetzelfde beeld. Dit is hoe Temper werkt. Temper is een uitzendbureau.’

BOETES

Volgens Pentenga ligt het in de verwachting dat de Inspectie Temper zal beboeten voor overtreding van de uitzendwet. ‘Maar niet alleen Temper heeft dit te vrezen’, vervolgt hij. ‘Ook de opdrachtgevers kunnen een boete krijgen omdat ze zaken doen met een uitzendbureau dat niet als zodanig bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. Daarnaast verwacht ik dat ook de fiscus en UWV naheffingen zullen opleggen voor misgelopen loonbelasting en niet afgedragen premies.’ Ook de FNV zelf zal zich bij een gewonnen rechtszaak – en daar gaat Pentenga dus vol overtuiging van uit – melden bij Temper. ‘Het bedrijf zal de medewerkers moeten nabetalen op basis van de uitzend-cao op het niveau van de horeca-cao. Ook zullen we eisen dat de 'freeflexers' het geld krijgen nabetaald dat Temper als zogenaamde bemiddelingsvergoeding op hun uurloon heeft ingehouden. Dit alles bij elkaar kan voor Temper flink in de papieren gaan lopen, omdat we vinden dat alle tienduizenden mensen die via Temper hebben gewerkt hier recht op hebben. We roepen hen dan ook op zich bij de bond te melden’.

De Inspectie SZW heeft nu bevestigd wat de FNV al eerder claimde: Temper is een uitzendbureau

‘TEMPER ZAL DE MEDEWERKERS MOETEN NABETALEN OP BASIS VAN DE HORECA-CAO’

Deel deze pagina