VOORWOORD

OOGSTEN

De tijd voor oogsten lijkt aangebroken. Eindelijk. We hameren er als FNV namelijk al jaren op: in Nederland zijn we te ver doorgeschoten met flexwerk. Werkgevers huren steeds meer flexwerkers in, mensen met een vast contract worden ontslagen en mogen als zzp’er terugkomen, en om te voorkomen dat flexkrachten conform de wet na een bepaalde periode een vast contract moeten krijgen, worden ze om de zoveel tijd op straat gezet en ingeruild voor een nieuwe groep flexkrachten.

ADVIES

Veel onzekerheid voor deze mensen dus. En dat voor een minimaal inkomen met geen of nauwelijks pensioenopbouw.
Gelukkig zijn we als bond geen roepende in de woestijn gebleken. Het besef dat het zo echt niet verder kan en dat het anders moet, dringt eindelijk breder door. Neem het recente rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regelingsbeleid (WRR), “Het betere werk. En het advies van de Commissie Regulering van Werk (ook wel Commissie Borstlap) “In wat voor land willen wij werken?”, dat kort daarna werd gepubliceerd.
De strekking van beide rapporten komt in grote lijnen overeen: voorkom oneerlijke concurrentie tussen mensen met vaste en flexibele contracten en zorg voor meer zekerheid voor de mensen in deze laatste categorie. Hoe dat vervolgens zou moeten, valt uitgebreid te lezen in de rapporten zelf en samengevat ook verderop in dit FNV Flex Magazine.

WAB

Maar er is meer. Ook de overheid zelf lijkt langzaam meer doordrongen te raken van de verkeerde weg die we jarengeleden zijn ingeslagen. Begin dit jaar is daarom de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Met daarin goede eerste aanzetten om de kloof tussen vast en flex te verkleinen en meer zekerheid voor flexwerkers te creëren.
Dus het is inderdaad eindelijk tijd om te oogsten? Ik hoop van wel. Maar laten we niet te vroeg juichen. De rapporten van de WRR en de Commissie Borstlap hebben vooralsnog niet meer dan de status van advies. Bovendien bevatten ze óók maatregelen die juist tot meer flexibiliteit van alle werkenden leiden en meer macht aan werkgevers geven. En de WAB is dan wel een wet, maar de ervaring leert dat werkgevers blijven proberen de wet te omzeilen om zo alsnog goedkope krachten met weinig zekerheid te kunnen inhuren. We zijn er dus nog niet. Daarom blijven we alert en blijven we op dit probleem hameren en oplossingen roepen.

Karin Heynsdijk,
bestuurder FNV Flex